MOBILNOŚĆ I STABILNOŚĆ

 

MOBILNOŚĆ – Stawy w organizmie człowieka spełniają dwa zadania – posiadają pewien stopień ruchomości, jednocześnie zespajają ze sobą kości. Pomiędzy tymi stawami zachodzą ruchy tocząco – ślizgowe. Kiedy dany staw posiada dobry fizjologiczny dla niego zakres ruchu pozwalający ćwiczącemu na wykonanie ruchów potrzebnych do wykonania zadania mówimy że posiada dobrą MOBILNOŚĆ .

Przykład:
Kiedy klient wykonuje zgięcie obu stawów ramiennych w pełnym możliwym zakresie ruchu, a my zaobserwujemy odgięcie się w odcinku lędźwiowym, wtedy możemy mówić o zmniejszonej mobilności odcinka piersiowego lub stawów barkowych.

Stawy które mają funkcję mobilności:

– Odcinek piersiowy kręgosłupa i st. ramienny
– St. biodrowy
– St. skokowy

Odpowiedni zakres ruchu dla danego stawu pozwoli wykonać ćwiczenie bezpiecznie i efektywnie bez zbyt dużego nacisku na stawy i mięśnie zmniejszając przy tym ryzyko kontuzji.

STABILNOŚĆ – zdolność do utrzymania lub kontrolowania ruchów stawów. Pod pojęciem stabilności rozumiemy wydolne więzadła i torebkę stawową chroniące staw przed uszkodzeniami. Urazy takie jak np. skręcenia mogą prowadzić do problemów ze stabilnością w stawie.

Stawy które mają funkcję stabilności:

– Odc. szyjny i barkowy
– Korpus (odc. lędźwiowy)
– St. kolanowy

*Powyższy opis to duży skrót na temat pracy nad poprawą jakości ruchów i ruchomości w stawach opisany w możliwie najprostszy sposób.